Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Försäkringsmottagningen (1)

  Hälsocentralen (1)

  SHH - chefer och chefsstöd (3)

  SHH - personal (4)

  SHH - studenter (4)

  • Disciplinärenden

   Misstänker du ett disciplinärende så som fusk vid tentamen, plagiering eller annat kan du konsultera med, eller anmäla din misstanke till studierektor.

   Här kan du också skicka in ett yttrande som gäller för ett pågående disciplinärende.

    

   Misstänker du ett disciplinärende så som fusk vid tentamen, plagiering eller annat kan du konsultera med, eller anmäla din misstanke till studierektor.

   Här kan du också skicka in ett yttrande som gäller för ett pågående disciplinärende.

    

  SHH Forskning (2)

  SHH Uppdragsutbildning (1)

  Sophiahemmet Externa (6)

  • Ansökan om tillstånd för att fotografera eller filma inom/på Sophiahemmets område

   Sophiahemmet är ett privat område och därmed kan vi endast tillåta fotografering eller filmning på vårt område eller inne i våra lokaler efter denna tillståndsprövning. Detta gäller alla, såväl privatpersoner som professionella, fotografer för media och filmare för konstnärliga ändamål. Det är strängt förbjudet att ta bilder eller filma personer på området utan att det finns ett signerat samtycke från dem (gäller även personal) som förekommer på bild eller i film. 

   För att underlätta för den som är intresserad av att söka tillstånd för fotografering eller filmning, har vi tagit fram en e-tjänst. Fyll i uppgifterna i den så behandlar vi den snarast möjligt, i regel inom några dagar. Vänligen observera att under semestertider kan handläggningstiden vara längre.

   Sophiahemmet är ett privat område och därmed kan vi endast tillåta fotografering eller filmning på vårt område eller inne i våra lokaler efter denna tillståndsprövning. Detta gäller alla, såväl privatpersoner som professionella, fotografer för media och filmare för konstnärliga ändamål. Det är strängt förbjudet att ta bilder eller filma personer på området utan att det finns ett signerat samtycke från dem (gäller även personal) som förekommer på bild eller i film. 

   För att underlätta för den som är intresserad av att söka tillstånd för fotografering eller filmning, har vi tagit fram en e-tjänst. Fyll i uppgifterna i den så behandlar vi den snarast möjligt, i regel inom några dagar. Vänligen observera att under semestertider kan handläggningstiden vara längre.

  • Ansökan till Riksarkivet, Sophiahemmet

   Sophiahemmets historiska arkiv förvaras i Riksarkivet och är tillståndsbelagt. För att få tillgång till arkivet krävs ett skriftligt tillstånd från Sophiahemmet. 

    

   Sophiahemmets historiska arkiv förvaras i Riksarkivet och är tillståndsbelagt. För att få tillgång till arkivet krävs ett skriftligt tillstånd från Sophiahemmet. 

    

  • Försäkran om åtgärder för dataskydd

   Säkerhetsåtgärder som vidtagits hos det befintliga Personuppgiftsbiträdet.

   Säkerhetsåtgärder som vidtagits hos det befintliga Personuppgiftsbiträdet.

  Sophiahemmet Gemensamma (5)

  • Fullmakt Sophiahemmet, ideell förening år 2022

   Kallelse till föreningsstämma och till fullmäktige sker genom brev till medlemmarna/fullmäktige minst fjorton dagar före stämman. Om medlem eller fullmäktige inte har möjlighet att delta kan denne delta genom befullmäktigat ombud. 

   Kallelse till föreningsstämma och till fullmäktige sker genom brev till medlemmarna/fullmäktige minst fjorton dagar före stämman. Om medlem eller fullmäktige inte har möjlighet att delta kan denne delta genom befullmäktigat ombud. 

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Samtycke publicering foto/film/inspelningstillfälle

   Samtycke till  publicering och hantering av personuppgifter i samband med ett foto, film eller annat inspelningstillfälle. Samtycke om att personuppgifter i form av bilder, rörliga bilder samt ljudupptagningar får användas för publicering på Sophiahemmets webbplatser, intranät, Sophiahemmets konton på sociala medier, nyhetsbrev, trycksaker, annonser samt andra kanaler som Sophiahemmet eller våra samarbetspartners förfogar över. Materialet lagras i Sophiahemmets profilbank. 

    

   Samtycke till  publicering och hantering av personuppgifter i samband med ett foto, film eller annat inspelningstillfälle. Samtycke om att personuppgifter i form av bilder, rörliga bilder samt ljudupptagningar får användas för publicering på Sophiahemmets webbplatser, intranät, Sophiahemmets konton på sociala medier, nyhetsbrev, trycksaker, annonser samt andra kanaler som Sophiahemmet eller våra samarbetspartners förfogar över. Materialet lagras i Sophiahemmets profilbank. 

    

  Sophiahemmet Högskola (1)

  Sophiahemmet Patienter (1)

  Sophiahemmet Vårdgivare (2)