Samtycke publicering foto/film/inspelningstillfälle

LÄS MER

Samtycke till  publicering och hantering av personuppgifter i samband med ett foto, film eller annat inspelningstillfälle. Samtycke om att personuppgifter i form av bilder, rörliga bilder samt ljudupptagningar får användas för publicering på Sophiahemmets webbplatser, intranät, Sophiahemmets konton på sociala medier, nyhetsbrev, trycksaker, annonser samt andra kanaler som Sophiahemmet eller våra samarbetspartners förfogar över. Materialet lagras i Sophiahemmets profilbank. 

Vårdnadshavare samtycker för barn eller omyndig person.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID/Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa