Klagomål och synpunkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst är till för dig som vill framföra klagomål eller synpunkter på vården vid Sophiahemmet. För att kunna använda denna e-tjänst behöver du en e-legitimation såsom BankID/Mobilt BankID.

Om något gått fel eller har kunnat gått fel i vården är vi som vårdgivare skyldiga att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska inträffa igen. Vi vill även ta del av dina klagomål eller synpunkter för att kunna förbättra vården på Sophiahemmet.

  • I första hand ska du kontakta den aktuella mottagningen/vårdinrättningen som du har synpunkter och klagomål på. Du kan tillskriva verksamhetschefen hos respektive vårdgivare som finns inom Sophiahemmet, se här för kontakt till vårdgivare . 
  • Gäller det synpunkter och klagomål på Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen, Hälsocentralen och Sophiahemmets vårdavdelningarna (avd 2 + 3) så kan du kontakta dem via denna e-tjänst direkt.
  • I andra hand kan du vända dig till Sophiahemmets Chefläkare genom denna e-tjänst.

Patientnämnden i Stockholms län kan ge dig hjälp och stöd med din kontakt med vården och hjälper till med att rapportera iakttagelser och avvikelser till vårdgivare. Patientnämnden handlägger frågor som rör landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som landstinget finansierar och vård hos privata tandhygienister.

Mer information kan du även få här genom Inspektionen för vård och omsorg (IVO). IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser där en patient har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit.

För att kunna behandla ditt ärende godkänner du att vi kommer att lagra dina personuppgifter. Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering. Avsändare och mottagare måste signera med säker autentisering för att informationen skall kunna överföras. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • *Inloggning med SITHS-kort EJ möjlig*

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa