Leverantörsbedömning Sophiahemmet

LÄS MER

Sophiahemmet är kvalitet och miljöcertifierat. ISO 9001 kräver att det årligen ska avgöras vilka leverantörer som vi på Sophiahemmet ska anlita oavsett om det gäller produkter och tjänster. Genom att kommunicera ut vårt hållbarhetsarbete och våra miljökrav är det underliggande syftet att väcka tanken hos er leverantörer att börja arbete mer med miljöfrågor. Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete och policy här.
Vi eftersträvar att våra leverantörer uppfyller minimikrav med avseende på miljöledningssystem:
1. Leverantören ska ha en offentlig miljöpolicy.
2. Leverantören ska ett miljöförbättringsarbete med målsättningar och handlingsplaner.
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt. I samband med denna förfrågan ber vi er vänligen beakta följande önskemål:
1. Att hålla oss informerade angående nyheter kopplade till kvalitet, patientsäkerhet och/eller miljöpåverkan.
2. Att ni med er kunskap om era produkter och tjänster, ger oss förslag på mer kvalitets- och miljöanpassade alternativ vid beställningar.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa