Ackreditering Vårdgivare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sophiahemmet har ett starkt varumärke som ska borga för kvalitet och kompetens. Detta innebär att stora krav ställs på de vårdgivare som verkar på Sophiahemmet. Ackrediteringsförfarandet ska tillgodose och säkra sjukhusets och vårdgivarnas intressen avseende kvalitet, patientsäkerhet och kompetens. 

Allmänna riktlinjer för att verka vid Sophiahemmet framgår av Ackrediteringsreglerna som Vårdgivarens verksamhetschef förbinder sig skriftligen att följa. Ackrediteringen ska förnyas årligen (reackreditering) under perioden 1 mars - 30 april* och ska inkludera en bilaga med årets patientsäkerhetsberättelse. 
* 2024 år ackrediteringsperiod är 15 mars - 15 maj *

Större avvikelser mot ackrediteringsreglerna kan efter varningar från Chefläkaren leda till att Vårdgivaren avackrediteras.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID/Mobilt Bank ID
  • Inloggning med Siths-kort

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa