Ansökan till Riksarkivet, Sophiahemmet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sophiahemmets historiska arkiv förvaras i Riksarkivet och är tillståndsbelagt. För att få tillgång till arkivet krävs ett skriftligt tillstånd från Sophiahemmet. För att vi ska  kunna hantera en ansökan för utlämning av handlingar behöver du svara på följande frågor i e-tjänsten:

  • Ansökandes namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress
  • Vad tillståndet avser, motivering och för vilken person/vilka personer

Vänligen observera att vid förfrågningar gällande f d patienter eller fd studenter måste släktskap påvisas. Eventuella avgifter till Riksarkivet står efterforskaren för.

Riksarkivet behöver få tillståndet i god tid innan ditt planerade besök så inhämta tillståndet i god tid, och materialet behöver beställas fram innan besöket. Under sommaren är handläggningstiden längre för både Sophiahemmet och för Riksarkivet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa