Avvikelserapportering för vårdgivare på Sophiahemmet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En e-tjänst för vårdgivare och hyresgäster att rapporterar in avvikelser till Sophiahemmet. 

För att kunna anmäla ditt ärende via vår e-tjänst behöver du BankID/Mobilt BankID.

En avvikelse är en negativ händelse t ex händelse som medfört skada/vårdskada eller tillbud (händelse som kunnat medföra skada/vårdskada). Risk innebär möjligheten att en negativ händelse ska/kan inträffa. I ackrediteringsreglerna framgår det att vårdgivare ska rapportera till Sophiahemmet:

  • Patientsäkerhetsavvikelser där patient har skadats allvarligt och/eller risk för allvarlig skada har uppkommit
  • Betydande miljöavvikelser

På Sophiahemmet ska all form av avvikelser/incidenter rapporteras som inte stämmer med normal rutin och förväntad vårdförlopp. Avvikelsen kan vara vård-, arbetsmiljö- miljö- eller driftrelaterad. Rutiner för avvikelsehantering är ett krav enligt SOSFS 2011:9 samt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, inom vilka båda Sophiahemmet sjukhus är certifierat.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID/Bank ID
  • *Inloggning med SITHS-kort EJ möjlig för vårdgivare*

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa