Forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

a. För de olika moment som behövs INFÖR och UNDER forskarutbildningen, samt för DISPUTATION skall ärenden skapas här genom att klicka på knappen ”Starta ärende”. De dokument och blanketter som krävs för de olika ärendena finns att hämta genom att klicka på ”Hämta blankett. För blanketter markerade med *gäller att de signeras i systemet och du skall då spara ner blanketten på din dator, fylla i och sedan bifoga ärendet. För blanketter utan sådan markering gäller att du spar ner blanketten på din dator, fyller i, skriver ut, fyller i/signerar, skannar in och bifogar ärendet. ​​​​​​

b. Följande ärende skall skapas separat

 1. 1. INFÖR utbildning på forskarnivå
  1. a. Ansökan om huvudhandledarskap
  2. b. Ansökan om inrättande av forskarutbildningsprojekt
  3. e. Ansökan om bedömning av grundläggande behörighet för utbildning på forskarutbildningsnivå
  4. f. Ansökan om att student skall antas till utbildning på forskarnivå
 2.  
 3. 2. UNDER utbildning på forskarnivå
  1. a. Individuell studieplan (skall göras vid studiestart, ettårsuppföljning, halvtidskontroll, samt treårsuppföljning)*
  2. b. Ettårsuppföljning*
  3. c. Årlig inrapportering av poänggivande moment*
  4. d. Tillgodoräknande av utbildning på forskarnivå*
  5. e. Halvtidskontroll*
  6. f. Treårsuppföljning*
  7.  
 4. 3. DISPUTATION
  1. b. Ansökan om disputation
  2. c. Ansökan om licentiatexamen
  3. i. Ansökan om ändring av ansökan om disputation/licentiatexamen

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID
Hämta blanketter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa