Försäkran om åtgärder för dataskydd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Syftet med denna E-tjänst är att ställa krav samt ge en förståelse för och trygghet i de säkerhetsåtgärder som vidtagits hos det befintliga Personuppgiftsbiträdet. Vid behov kan vi som Personuppgiftsansvarig komma att begära ut underlag som styrker svaren. Personuppgiftsbiträdet ska assistera Personuppgiftsansvarig i att säkerställa att GDPR efterlevs, med hänsyn till den behandling som personuppgiftsbiträdet genomför på uppdrag av Sophiahemmet AB.

Frågor om e-tjänsten

Ragnar Sethson
ragnar.sethson@sophiahemmet.se

Personuppgiftsansvarig

Ragnar Sethson
ragnar.sethson@sophiahemmet.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa