Hälsocentralen - säker patientkommunikation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under perioden 25/5 till 31/8 2020 är mottagningen bemannad tisdag till torsdag.

Här kan du som patient på ett säkert sätt ta kontakt med Hälsocentralen.

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering. Avsändare och mottagare måste signera med säker autentisering för att informationen skall kunna överföras. 

OBS! Vid brådskande ärenden, såsom ombokning av tider, vänligen kontakta oss istället via telefon 08-406 22 50.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa