Medlemsansökan Sophiahemmet, ideell förening

LÄS MER

Sophiahemmet är en av Sveriges första skolor för utbildning av sjuksköterskor. Skolan skapades av Drottning Sophia och Konung Oscar II 1883 och det anknutna sjukhuset 1889. Sophiahemmet, ideell förening bedriver såväl utbildning som vård i egna vackert belägna lokaler i centrala Stockholm. 

Sophiahemmet Högskola är en av landets främsta högskolor för grund- och vidare utbildning av sjuksköterskor och Sophiahemmets sjuksköterskekår är välkänd och uppskattad i hela landet. Föreningen bedriver hälso- och sjukvård genom det till 100% ägda vårdbolaget Sophiahemmet AB. Sjukhuset har utvecklats till ett modernt och högkvalitativt privatsjukhus med omfattande specialistvård vid såväl öppna mottagningar som i sluten vård. En god omvårdnad med det personliga omhändertagandet i centrum är Sophiahemmets kännemärke. Vårdbolaget är icke vinstutdelande. Rörelseöverskott återinvesteras i vidareutveckling av verksamheten. Föreningen stöder också patientnära forskning främst vid den egna högskolan och det egna sjukhuset. En kontinuerlig utveckling, anpassad till medicinska framsteg och till moderna människors krav, innebär att verksamheten hela tiden förändras.

Genom att bli medlem i Sophiahemmet ideell förening medverkar Du till att Sophiahemmet också i framtiden kan förbli ett privat alternativ med ett sjukhus av hög kvalitet och egna forskningsmöjligheter liksom till goda vårdutbildningar uppbyggda kring en särklassig sjuksköterskeutbildning med egen profil. Som medlem får Du fortlöpande möjligheter att följa verksamheten. Du har givetvis också möjlighet att delta vid den årliga föreningsstämman. Länk till föreningsstadgarna.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa