Ansökan om tillstånd för att fotografera eller filma inom/på Sophiahemmets område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

På Sophiahemmet sätter vi alltid våra patienter och studenter först. Det innebär att all vår verksamhet har som mål att underlätta och göra vistelsen här så ändamålsenlig som möjligt för våra huvudintressenter. Kring patienters och studenters lagstadgade rättigheter vilar också ett stort ansvar på oss som vårdgivare och lärosäte för att skydda deras intressen, integritet och sekretess.

Det är strängt förbjudet att ta bilder eller filma personer på området utan att det finns ett signerat samtycke från dem (gäller även personal) som förekommer på bild eller i film. Det krävs ett skriftligt tillstånd för att få filma eller fota på området från fastighetsägaren Sophiahemmet AB.

Sophiahemmet är ett privat område och därmed kan vi endast tillåta fotografering eller filmning på vårt område eller inne i våra lokaler efter denna tillståndsprövning. Detta gäller alla, såväl privatpersoner som professionella, fotografer för media och filmare för konstnärliga ändamål.

För att underlätta för den som är intresserad av att söka tillstånd för fotografering eller filmning, har vi tagit fram en e-tjänst. Fyll i uppgifterna i den så behandlar vi den snarast möjligt, i regel inom några dagar. Vänligen observera att under semestertider kan handläggningstiden vara längre. Är du journalist och vill intervjua en av våra talespersoner, vänligen läs mer på vår pressida.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID/Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa