Avvikelserapportering för vårdgivare på Sophiahemmet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Sophiahemmet använder ett elektroniskt avvikelsesystem där alla medarbetare kan rapportera in direkt via Intranätet. Vårdgivare och hyresgäster rapporterar in i systemet via denna e-tjänst, grön knapp.

För att kunna anmäla ditt ärende via vår e-tjänst behöver du  e-legitimation/BankID/Mobilt BankID.

Använd blå knapp för den "gamla" manuella blanketten om du inte har tillgång till e-legitimation/BankID/Mobilt BankID.

På Sophiahemmet ska all form av avvikelser/incidenter rapporteras som inte stämmer med normal rutin och förväntad vårdförlopp. Avvikelsen kan vara vård-, arbetsmiljö- miljö- eller driftrelaterad. Rutiner för avvikelsehantering är ett krav enligt SOSFS 2011:9 samt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, inom vilka båda Sophiahemmet sjukhus är certifierat.

En avvikelse är en negativ händelse t ex händelse som medfört skada/vårdskada eller tillbud (händelse som kunnat medföra skada/vårdskada). Risk innebär möjligheten att en negativ händelse ska/kan inträffa. I ackrediteringsreglerna framgår det att vårdgivare ska rapportera till Sophiahemmet:

  • Patientsäkerhetsavvikelser där patient har skadats allvarligt och/eller risk för allvarlig skada har uppkommit
  • Betydande miljöavvikelser

 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Kvalitetsavdelningen
kvalitet@sophiahemmet.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Mobilt BankID
  • *Inloggning med SITHS-kort EJ möjlig*

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa