Ansökan om projektförvaltning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här hittar du e-blanketter för att ansöka om projektförvaltning och förlängning av projektförvaltning.

Innan du startar ärendet behöver du fylla i projektkalkylen (en ekonomisk plan) som du hittar på den här på sidan till höger. Projektkalkylen ska sedan bifogas till ansökan. Även avtalet med finansiären ska bifogas till ansökan för att den ska kunna behandlas. 

Du signerar din ansökan med BankID, därefter går den för granskning till handläggare på ekonomiavdelningen. Om ansökan är komplett skickas den till rektor för beslut, vid ansökan om förlängning skickas den för beslut till närmaste chef. Om ansökans godkänns kommer ekonomiavdelningen att lägga upp ett projektnummer i deras system.  När allt är klart kommer du att få ett mejl med mer information. 

Skickar du in en förlängning av projektförvaltning är det viktigt att den skickas senast 30 dagar innan tidigare angivet slutdatum har passerat, detta är särskilt viktigt vid årsskiftet. 

Notera att du inte kan bokföra på projektet förrän ni har fått projektnumret av ekonomiavdelningen. 

 

Frågor om e-tjänsten

Josefin Norberg
josefin.norberg@shh.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa