Synpunkter på inne-, utemiljö och service

LÄS MER

Har du synpunkter på miljö och service i samband med ditt besök på Sophiahemmet? Vi arbetar med ständiga förbättringar och tar gärna del av dina synpunkter.

Syftet med att få ta del av dina synpunkter är dels att kvalitetssäkra de tjänster vi tillhandahåller, att de fungerar som de är avsedda och dels att få veta om vi förbisett något som du som besökare efterfrågar i samband med ditt besök hos oss. Vår avsikt är att ta emot, utreda och åtgärda. Genom att samla in synpunkter lär vi oss, kan analysera möjligheter och utveckla miljö och tjänsteutbud som optimalt stödjer behov och upplevelse i samband med besök på Sophiahemmet.

I vår e-tjänst går det bra att vara anonym när man lämnar en synpunkt men om du vill få ett svar på synpunkten behöver du logga in i e-tjänsten med ditt BankID. Inkomna och besvarade synpunkter publiceras inte offentligt.

Vad är en synpunkt? Synpunkter kan vara beröm, förslag och klagomål. Alla synpunkter dokumenteras och följs upp. Förslag och klagomål utreds snarast. Till dig som angivit att du vill ha återkoppling eftersträvar vi att återkoppla inom 30 dagar.

Om du som patient eller närstående har ett klagomål eller synpunkt i samband med vård och behandling ska du inte använda denna tjänst (som avser synpunkt på miljö och service i samband med ditt besök). Vi hänvisar för patientklagomål till e-tjänsten avsedd för detta ändamål. Här kan du kan läsa mer om patientklagomål och skicka in ett klagomål.

Följande behövs för e-tjänsten

  • För återkoppling logga in med ditt BankID/Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa