Ansökan om studentärenden V24

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att skicka in en ansökan behöver du logga in till e-tjänsten. Som student och personal vid Sophiahemmet Högskola loggar du in med ditt användarkonto (välj inloggningsalternativ Logga in med användarnamn och lösenord). Det gäller även dig som är student på specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård som ges i samarbete med MCH. Är du extern användare eller saknar studentkonto loggar du in med e-legitimation (BankID). Du kan när som helst spara din ansökan och stänga ner sidan. För att fortsätta där du slutade loggar du in på Mina Sidor, klicka på Mina ärenden och öppna din ansökan.

Studenter kan ansöka om:

 • Anstånd med studiestart
 • Dispens från tillträdeskrav till kurs
 • Omprövning av betyg
 • Studieuppehåll
 • Studieavbrott
 • Särskilda skäl vid VFU-placering
 • VFU - rapportera frånvaro
 • Att få göra om VFU efter underkänt betyg
 • Tillgodoräknande av tidigare studier och yrkeserfarenhet
 • Återupptag
 • Att överklaga ett beslut

Som student kan du överklaga de beslut som fattas i denna e-tjänst. För att överklaga ett beslut väljer du "Att överklaga beslut". Observera att beslut fattade vid omprövning av betyg och i överklagandeärende inte kan överklagas. 

Personal vid Sophiahemmet Högskola kan:

 • Rapportera ett underkännande vid VFU

 

Öppettider
Högskolan är stängd alla röda dagar, juli månad samt delvis under jul- och nyår. Under dessa perioder kan handläggningstiderna vara längre än vanligt.

GDPR
Läs
HÄR om hur Sophiahemmet Högskola behandlar dina personuppgifter.

Läs HÄR om hur Marie Cederschiöld högskola (MCH) behandlar dina personuppgifter (gäller för studenter på specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård som ges i samarbete med MCHS).

Frågor om e-tjänsten

Malin Fryk
malin.fryk@shh.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID
 • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa