Begäran enligt dataskyddsförordningen - Registrerades rättigheter. Sophiahemmet Högskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du som registrerad ett antal rättigheter. Denna e-tjänst kan användas för att ställa en begäran till Sophiahemmet Högskola.  För att kunna använda denna e-tjänst behöver du en e-legitimation såsom BankID/Mobilt BankID så att din identitet kan styrkas och att Sophiahemmet Högskola endast lämnar ut information till dig. Sophiahemmet Högskola kan enligt lagar endast hantera begäran avseende sin egen verksamhet. Övriga vårdgivare på Sophiahemmets område hanterar och ansvarar för sin verksamhet och kan inte kontaktas via denna e-tjänst. Se denna information  Förteckning Sophiahemmets vårdgivare.

För att kunna behandla din begäran godkänner du att vi kommer att lagra dina personuppgifter. Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa