SHH - ärenden till Etikrådet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om etikrådets yttrande angående självständiga arbeten, forskningsprojekt eller övriga forskningsetiska frågor

Exempel på ärenden

  • Bedömning av behov av etikprövning av självständigt arbete eller forskningsprojekt
  • Yttrande om en färdig ansökan avsedd att skickas in till etikprövning
  • Övriga forskningsetiska frågor

Frågor om e-tjänsten

Malin Fryk
Malin.fryk@shh.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa