Begäran enligt dataskyddsförordningen - Registrerades rättigheter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du som registrerad ett antal rättigheter. Denna e-tjänst kan användas för att ställa en begäran till Sophiahemmet AB med Försäkringsmottagningen, Husläkarmottagningen, Hälsocentralen, vårdavdelningen på Sophiahemmet. Du kan även nå stabs-  och servicefunktioner inom Sophiahemmet AB. För att kunna använda denna e-tjänst behöver du en e-legitimation såsom BankID/Mobilt BankID så att din identitet kan styrkas och att Sophiahemmet AB endast lämnar ut information till dig. Sophiahemmet AB kan enligt lagar endast hantera begäran avseende sin egen verksamhet. Övriga vårdgivare på Sophiahemmets område hanterar och ansvarar för sin verksamhet och kan inte kontaktas via denna e-tjänst. Se denna information  Förteckning Sophiahemmets vårdgivare

Om du istället har frågor om journaluppgifter eller önskar kopia på din patientjournal finns mer information att läsa här. Du kan inte använda denna etjänst för sådana ärenden eftersom all sådan hantering styrs av patient- och sjukvårdslagstiftningen. 

För att kunna behandla din begäran godkänner du att vi kommer att lagra dina personuppgifter. Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering. 

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa