Hälsocentralen - säker patientkommunikation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering. Avsändare och mottagare måste signera med säker autentisering för att informationen skall kunna överföras. 

 

 

Här kan du som patient på ett säkert sätt ta kontakt med Hälsocentralen.

OBS! Vid brådskande ärenden, såsom ombokning av tider, vänligen kontakta oss istället via telefon 08-406 22 50.

I Mina ärenden är bokningar är inte aktiverad för denna E-tjänst: Du kan inte se dina bokningar, kontakta oss på telefon 08-406 22 50.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa