Utlysning av lönemedel för doktorand till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola (2024)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om medel för tilltänkt doktorand till Sophiahemmet Högskolas forskarutbildning

Sophiahemmet ideell förening utlyser medel som täcker lönemedel motsvarande 50% av en forskarutbildning motsvarande 4 års heltidsstudier för maximalt fyra doktorander. Projektkostnader innefattas inte i utlysningen. Bidraget avser att finansiera doktorand som skall antas till forskarutbildning vid Sophiahemmet Högskola, och kan inte användas till redan registrerad doktorand. I första hand kommer ansökningar där forskaren kan intyga kompletterande finansiering eller en rimlig plan för finansiering av den resterande 50% av lönekostnaden samt övriga projektkostnader att beaktas. I andra hand kommer ansökningar om full lönefinansiering för en doktorand beaktas. Den totala summan av lönemedlen som utlyses är dock densamma. Ett ytterligare krav för att erhålla lönemedel är att forskaren kan intyga att det finns finansiering eller en rimlig plan för finansiering för genomförandet av det projekt inom vilket doktoranden ska vara verksam. Doktorandens huvudhandledare ska vara anställd av Sophiahemmet, ideell förening vid tiden för registrering. Forskarutbildning måste påbörjas inom ett år efter att medel tilldelas.

Ansökan om medel för doktorand kan enbart göras av disputerad som är anställd av Sophiahemmet Ideell Förening. Ansökan ska ha inkommit via e-tjänsten senast klockan 24.00 den 24 juni 2024. Ansökan bedöms av externa sakkunniga enligt följande kriterier:

  • Vetenskaplig kvalitet
  • Originalitet
  • Genomförbarhet
  • Rimlighet som doktorandprojekt
  • Relevans för området Människan i sjukdom, vård och hälsa. 
     

Besked om erhållet medel ges den 18 december 2024.

 

Spara din ansökan

Du kan när som helst spara din ansökan och stänga ner sidan. För att fortsätta där du slutade loggar du in på e-tjänsten igen, gå till Mina Sidor, välj Mina ärenden och öppna din ansökan. För att skicka in din ansökan klickar du på ”Signera och skicka in". 

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa