Sophiahemmet tillfällig tjänstgöring, Digitalt introduktionsprogram

LÄS MER

E-tjänsten riktar sig till personer som blivit uppmanade att använda tjänsten. 

Digital introduktion med innehåll som anpassats för tillfällig tjänstgöring i Sophiahemmets verksamhet. Introduktionsprogrammet innefattar allmän information om Sophiahemmet, som värdegrund samt signering av sekretessförbindelse och tystnadsplikt. 

Innan tjänsten startas, ta del av bilagorna som finns nedladdade under rubriken "hämta blanketter". 


* Bilagan Anmälan om bisyssla är för dig som har annan arbetsgivare än Sophiahemmet AB; Innan man som anställd har för avsikt att åta sig någon form av bisyssla kan du vara skyldig enligt kollektivavtalet att samråda med sin närmaste chef. Om din arbetsgivare saknar blankett för anmälan av bisyssla, kan du använda Sophiahemmet AB:s  (i tillämpliga delar).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa