Personuppgiftsbiträdesavtal Tjänsteutbud, Hyresgäster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. I de fall som Hyresgästen lämnar personuppgifter till Sophiahemmet för att ta del av delar av Sophiahemmets tjänsteutbud, måste enligt lagen ett Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) upprättas mellan Sophiahemmet AB och Hyresgästen. Sophiahemmet har upprättat PUB-avtal, ett för IT-tjänster som har skickats ut tidigare, och detta för övrigt tjänsteutbud. Tjänsteutbudet omfattar samtliga obligatoriska och frivilliga tjänster som Sophiahemmet erbjuder. Varje verksamhets firmatecknare ombeds att ladda ned och läsa PUB-avtalet (finns under "Hämta Blanketter") och därefter starta e-tjänsten för att elektroniskt signera PUB-avtalet.

PUB-avtalet är en bilaga till hyresavtalet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa