Remiss HLM till SRC

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som läkare på Sophiahemmet Husläkarmottagning skicka över remisser till Sophiahemmet Rehab Center inom projektet Tidig arbetsplatsintervention vid begynnande psykisk ohälsa. 

Denna tjänst uppfyller alla lagenliga krav på säker överföring och signering. Avsändare och mottagare måste signera med säker autentisering för att informationen skall kunna överföras. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Mobilt BankID
  • Patientens samtycke

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa